elero GmbH Antriebstechnik

Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Germany


Phone: +49 7021 9539-0
Fax: 49 7021 9539-212
E-Mail: info@elero.de

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jako fundament

Nice i elero opowiadają się za zrównoważoną zmianą

   
Zrównoważony rozwój jest fundamentem strategii biznesowej Nice, międzynarodowej włoskiej firmy zajmującej się automatyką domową oraz technologiami zabezpieczeń domów i inteligentnego domu. Na poziomie globalnym ma nastąpić zmiana paradygmatu w rozwoju przedsiębiorstw.

Firma elero z siedzibą w Badenii-Wirtembergii, spółka zależna należąca w całości do Nice, która w ramach grupy specjalizuje się w roletach i ochronie przeciwsłonecznej, jest również częścią inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć swoje ambitne cele, Grupa Nice korzysta z wiedzy zewnętrznej firmy konsultingowej eAmbiente. Firma ta specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie zarządzania, które są zrównoważone z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i finansowego.

Ślad węglowy na celowniku

Definicja zrównoważonej strategii przedsiębiorstwa

    
   
Pierwszym krokiem było zmierzenie śladu węglowego organizacji w 2021 roku, czyli emisji gazów cieplarnianych wygenerowanych przez działalność produkcyjną, wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Na tej podstawie dokonuje się analizy procesów i produktów Nice w celu zmniejszenia ich wpływu na zdrowie, wodę, atmosferę i glebę. Celem jest całkowita likwidacja lub znaczne ograniczenie emisji CO2. W ten sposób firma chce dostosować się do standardów paryskiego porozumienia klimatycznego ONZ.

Równolegle do tego jest przygotowywany raport o zrównoważonym rozwoju. Ta wszechstronna analiza wpływu działalności Nice na najbliższe otoczenie i środowisko w skali globalnej ma stanowić wytyczną przy formułowaniu zrównoważonej strategii firmy.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju

Komitet ds. zmian zasadniczych

    
   
Ponadto firma rekrutuje ambasadorów tego tematu i tworzy komisję ds. zrównoważonego rozwoju, która działa zarówno strategicznie, jak i operacyjnie. Zespoły te szczegółowo określą wizję, misję i cele na drodze do zrównoważonego rozwoju oraz ustalą ramy czasowe i kryteria oceny do wdrażania działań.

„Droga zrównoważonego rozwoju wymaga fundamentalnej zmiany kulturowej, która będzie miała wpływ na Grupę na poziomie międzynarodowym, każdy zakład będzie w nią zaangażowany. To ambitne, ale piękne wyzwanie, które – mamy nadzieję – zainspiruje innych do pójścia w nasze ślady” – mówi Roberto Griffa, dyrektor generalny Grupy Nice i główny promotor projektu.

Gabriella Chiellino, założycielka i prezes eAmbiente, dodaje: „Innowacyjność firmy Nice przyczyni się w sposób istotny do tego, że wraz z naszymi ekspertami stworzymy globalny plan zrównoważonego rozwoju i będziemy mieć wkład w zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat”.

   
   
Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie
i chciał(a)byś uzyskać więcej informacji?

                           Skontaktuj się z nami bezpośrednio!